พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน radiowind ความเร็วลม รูปแบบ: HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).