พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).