พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) องค์กร: ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ฝส.) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: HTML สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).