พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) รูปแบบ: XLSX .html , text , pdf ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).