พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) แท็ค: การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX API .png , .csv , .nc (netcdf) สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).