พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: .pdf, XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).