พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: .html, .text, .txt แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน ตรวจอากาศ ผลการจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข จากแบบจำลอง ECMWF และ RJTD

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).