พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด ฝนรวมรายวัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).