พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ตรวจอากาศเกษตร น้ำค้าง อุณหภูมิดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).