พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: ฝนรวมรายวัน ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).