พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ฝนรวมรายวัน ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).