พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การตรวจอากาศทะเล คลื่นทะเล กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).