พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) แท็ค: แผนที่เส้นทางเดินพายุ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).