ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .html .json .xml .csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (พต.)
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565