ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ (วพ.)
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 กรกฎาคม 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 ตุลาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565