ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .jpg
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (รด.)
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 กรกฎาคม 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 ตุลาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565