ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .html, .text, .txt
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.)
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2554
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2564
สร้างในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2565