ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text , .txt , html
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 เมษายน 2566
สร้างในระบบเมื่อ 24 เมษายน 2566