ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .pdf
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 ตุลาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 19 ตุลาคม 2565
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 20 ตุลาคม 2565