พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ความยาวนานแสงแดดประจำวัน ปริมาณน้ำค้าง อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์