พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: อุณหภูมิสูงสุด

กรองผลลัพธ์