พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: อุณหภูมิสูงสุด ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด

กรองผลลัพธ์