พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ความยาวนานแสงแดดประจำวัน อุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ำระเหย

กรองผลลัพธ์