พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ปริมาณน้ำระเหย อุณหภูมิสูงสุด

กรองผลลัพธ์