พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: รายชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์