พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด

กรองผลลัพธ์