พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน ทิศทางลม กล้องธีโอโดรไลท์ ลมชั้นบน

กรองผลลัพธ์