พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: น้ำค้าง ความยาวนานแสงแดด อุณหภูมิดิน

กรองผลลัพธ์