พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: radiosonde ทิศทางลม ลมชั้นบน ความเร็วลม

กรองผลลัพธ์