พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: คลื่นทะเล กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.)

กรองผลลัพธ์