พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม ดาวเทียม กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) องค์กร: ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์