พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ความยาวนานแสงแดดประจำวัน ปริมาณน้ำระเหย ฝนรวมรายวัน

กรองผลลัพธ์