พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ปริมาณน้ำระเหย อุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ำค้าง

กรองผลลัพธ์