พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ปริมาณน้ำระเหย อุณหภูมิสูงสุด ฝนรวมรายวัน

กรองผลลัพธ์