พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณน้ำระเหย อุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ำค้าง ฝนรวมรายวัน

กรองผลลัพธ์