พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) รูปแบบ: .png , .csv , .nc (netcdf) สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

กรองผลลัพธ์