พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ปริมาณน้ำระเหย อุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ำค้าง ฝนรวมรายวัน

กรองผลลัพธ์