พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: CSV .png , .csv , .nc (netcdf) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data)

กรองผลลัพธ์