พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: กล้องธีโอโดรไลท์ ความเร็วลม ตรวจอากาศชั้นบน

กรองผลลัพธ์