พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ปริมาณน้ำค้าง อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์