พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: กล้องธีโอโดรไลท์ ความเร็วลม ทิศทางลม ไพลอตบอลลูน

กรองผลลัพธ์