พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ฝนรวมรายวัน ปริมาณน้ำค้าง

กรองผลลัพธ์