พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: .html .json .xml .csv CSV กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

กรองผลลัพธ์