พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ตรวจอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์