พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ แท็ค: ความยาวนานแสงแดดประจำวัน อุณหภูมิสูงสุด

กรองผลลัพธ์