พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด

กรองผลลัพธ์