พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ฝนรวมรายวัน ปริมาณน้ำค้าง อุณหภูมิสูงสุด

กรองผลลัพธ์