พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด

กรองผลลัพธ์