พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์