พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) รูปแบบ: HTML API กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ปริมาณฝน

กรองผลลัพธ์